Medijski Partneri

Sajtovi opštine

Sajt opštine Beograd-Palilula na Nacionalnom Tržištu Roba i Usluga Srbije:

http://beograd-palilula.opstinesrbije.com

Zvanični sajt opštine Beograd-Palilula:

http://www.palilula.org.rs/17315164