Medijski Partneri

Sajtovi opštine

Sajt opštine Beograd-Rakovica na Nacionalnom Tržištu Roba i Usluga Srbije:

http://beograd-rakovica.opstinesrbije.com

Zvanični sajt opštine Beograd-Rakovica:

http://www.rakovica.rs/17169015